Material
veure vídeo
contesactivitatsscratch

Contes - Introducció

Contes - Unitats Pedagògiques

Contes - Quaderns de FitxesActivitats - Plantilles Transversals

Activitats - Plantilles Lògica i Matemàtiques

Activitats - Plantilles Lecto-Escriptura

Activitats - Plantilles Art i Música

SCRATCH - Programa jocs o activitats interactius per Ninus


Obrim Ninus Scratch a l'ordinador del Ninus

1. Crear un jugador

2. Detectar contacte d'un jugador amb un objecte

3. Detectar una acció bàsica d'un jugador

4. Detectar una acció d'un jugador quan està en contacte amb un objecte

5. Detectar accions bàsiques en dos o més jugadors

6. Detectar una acció avançada (alçada de la mà)

SCRATCH - Manual de referència